ผู้บริหาร

นางมาลี แก้วละเอียด
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์โรงเรียนควนพระสาครินทร์เพียงใด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/08/2012
ปรับปรุง 19/04/2014
สถิติผู้เข้าชม 124678
Page Views 166869
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
เว็บไซต์ครู
ครูวิชาญ ฤทธิเดช
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63
เข้าระบบโรงเรียน
ภาพกิจกรรม
ภาพประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทาน 22 มกราคม 2556
   โครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน เกิดขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2506 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปรารภกับหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ใจความว่า " มีนักเรียนจำนวนมากซึ่งมีความประพฤติดี และมีความมานะพยายามศึกษาเล่าเรียนได้ผลดี รวมทั้งมีโรงเรียน ซึ่งจัดการศึกษาดีจนนักเรียนสอบได้ผลดีมากเป็นส่วนรวม นักเรียนและโรงเรียนที่มีคุณสมบัติดังกล่าว สมควรจะได้รับพระราชทานรางวัล " ทั้งนี้ได้ทรงกำชับว่าหากพิจารณาแล้วได้ผลประการใดทรงมีพระราชประสงค์จะทรงทราบด้วย
    กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับสนองพระราชปรารภมาดำเนินการตั้งแต่ปี 2506 จนถึงปัจจุบัน รางวัลพระราชทาน เป็นรางวัลที่มีเกียรติยศสูงสุดเป็นสิริมงคลแก่ผู้รับการดำเนินงานต้องกระทำด้วยความรอบคอบทุกขั้นตอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประเมินและการคัดเลือก คณะกรรมการที่รับผิดชอบการดำเนินงาน และคณะกรรมการประเมินจะต้องดำเนินการตามแนวทางทีกระทรวงศึกษาธิการกำหนด ด้วยความรอบคอบ บริสุทธิ์ ยุติธรรม ยึดหลักวิชาการ ใช้ความสามารถและดุลยพินิจในการพิจารณาตัดสินผลอย่างถูกต้องตามหลักการ ต้องมีใจเป็นกลาง ไม่โน้มเอียงเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เพื่อให้ได้บุคคล หรือสถานศึกษาที่สมควรได้รับเกียรติอันสูงสุด คือการได้เข้าเฝ้าใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาท เพื่อรับพระราชทานรางวัล
    ทั้งนี้ด้วยความตั้งใจมุ่งมั่นพัฒนานักเรียนและโรงเรียนควนพระสาครินทร์อย่างต่อเนื่องเป็นระบบ ภายใต้ความร่วมมือของคณะครู ผู้ปกครองและชุมชน ทำให้การประเมินโรงเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ในปีการศึกษา 2555 โรงเรียนควนพระสาครินทร์ ผ่านการประเมิน /ข่าวโดย ครูวิชาญ ฤทธิเดช
โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 2556,11:52   อ่าน 846 ครั้ง

โรงเรียนควนพระสาครินทร์   406 หมู่ 2 ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120
Tel. 0-7469-7639        E-Mail : khuanpra24@gmail.com       ADMIN : wichanritt@gmail.com
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12